begeleiden sturen coachen

Opstarten

Het succes van jouw onderneming hangt (mede) af van de kwaliteit van uw medewerkers. Mensen aannemen zonder grondig vooronderzoek kan jouw onderneming veel geld kosten. Om over alle papieren rompslomp maar te zwijgen.
Sollut verzorgt een professionele personeelsplanning Het nieuwe werken, de vergrijzing binnen jouw onderneming, maar ook wijzigingen in de wet- en regelgeving nemen wij mee in de planning van het personeel. De Sollut adviseur kijkt naar de huidige situatie en stelt (eventueel samen met jou) diverse scenario’s op voor de uitvoering van het strategisch HR-beleid. , geheel op maat gemaakt. Zodat je inzicht in de benodigde personele capaciteit en de bijbehorende kosten krijgt. Vervolgens kunnen wij het recruitmentproces Niets is ingewikkelder dan de juiste medewerkers vinden. Via welk kanaal kan er voor jouw branche het best worden geworven? Hoe weet je of diegene aan de andere kant van de tafel zichzelf is? Om over onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en het opstellen van een arbeidscontract maar te zwijgen. Sollut neemt het totale recruitmenttraject, of losse onderdelen daarvan, uit handen.  uit handen nemen. Laat Sollut het voortraject verzorgen (jouw tijd is immers kostbaar genoeg), zodat je alleen nog een eindbeslissing hoeft te nemen.

Versterken

Een bovengemiddeld verzuimpercentage of hoge uitstroomcijfers vormen vaak een doorn in het oog van de ondernemer. Sollut biedt voor beide situaties een passende oplossing. Onze ervaren HR-adviseur ondersteunt je in de begeleiding van  kortdurend en/of frequent verzuim Iedereen krijgt weleens griep. Daar kan zelfs de Sollut adviseur niets tegen doen. Wel kunnen wij de begeleiding tijdens kort verzuim van je overnemen. Hoge werkdruk, een verstoorde werkrelatie en/of verminderde arbeidsomstandigheden kunnen resulteren in frequent verzuim. Frequent verzuim is weldegelijk te voorkomen. Bij Sollut zijn we gespecialiseerd in het voorkomen van frequent verzuim, maar ook expert op het gebied van de begeleiding bij frequent verzuim, door bijvoorbeeld het voeren van effectieve verzuimgesprekken en voert het casemanagement voor jouw langdurige verzuimdossiers Langdurig verzuim is een doorn in het oog van veel ondernemers. Wat vaak wordt vergeten is dat de medewerker zelf ook niet gelukkig wordt van dit verzuim. Om beide partijen op een lijn te houden, maar zeer zeker ook om ervoor te zorgen dat de verplichte wettelijke richtlijnen worden gevolgd tijdens een langdurig verzuimdossier, schakel je de Sollut expert in als casemanager. Je bent verzekerd van adequaat advies en de medewerker krijgt de benodigde professionele begeleiding. Een win-win situatie die je uiteindelijk tevens een kostenbesparing oplevert. uit. Bij Sollut zorgen we ervoor altijd op de hoogte te zijn van de actuele wet- en regelgeving, zodat wij je gedegen kunnen adviseren in de, vaak gecompliceerde, kwesties. Maar Sollut kan op meer vlakken het verschil maken. Denk hierbij aan talentmanagement Talent in huis halen is een ding, talent in huis houden is hard werken. Die gouden medewerker, degene die je telkens weer verrast met innovatieve ideeën of keer op keer de deals binnenhaalt. Iedere organisatie heeft een aantal medewerkers in huis dat ze liever niet ziet vertrekken. Zorg ervoor dat j voor deze, maar zeer zeker ook voor de overige, medewerkers een aantrekkelijke werkgever blijft. Hoe? Wij stellen graag samen met jou een plan op. Denk hierbij aan een opleidingsplan, maar ook het creëren van functies passend bij de talenten van jouw medewerkers (in plaats van vast te houden aan geijkte functieprofielen) projecten en het opstellen van deskundige exit-rapportages Verloop in personeel is normaal. Het is een proces dat niet valt tegen te houden. Door de redenen van het verloop inzichtelijk te maken, kun je wel werken aan een vermindering van deze uitstroom. De Sollut adviseur kan dit gehele traject voor je verzorgen. Wij voeren de exitgesprekken, maken de rapportage en verzorgen een analyse waarmee je kunt werken aan het terugdringen van uitstroom binnen de organisatie. Uiteraard kunnen wij ook de afzonderlijke gedeelten van het traject voor je uitvoeren. Gezamenlijk bepalen we wat je liever zelf doet en wanneer Sollut om de hoek komt kijken. .

Structureren

Beleid voeren is een ding, beleid opstellen een vak. Om jouw medewerkers een geborgen gevoel te geven en om jouw onderneming ongewenste (hoge) kosten te besparen is het belangrijk afspraken op papier te zetten. Sollut heeft jarenlange ervaring in het opstellen van beleid en de bijbehorende documenten. Een verlofbeleid, verzuimbeleid, opleidingsbeleid, social media-beleid Het opstellen van de diverse beleidsdocumenten vergt gedegen kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving. De documenten waarmee je al jaren werkt kunnen gedateerd zijn en daardoor niet (meer) rechtsgeldig. Jouw organisatie is extreem gegroeid de laatste jaren, maar je hebt nog geen beleidsdocumenten opgesteld. Er zijn tal van situaties te bedenken waarom je Sollut kunt inschakelen voor het opstellen van de beleidsdocumenten. Uiteindelijk levert deze investering alleen maar geld op. ; wij weten precies waaraan al deze documenten moeten voldoen en stellen ze graag voor je op. Ben je ervan overtuigd dat jouw standaard arbeidsovereenkomst In een arbeidsovereenkomst mag je alles plaatsen wat je wilt. Zolang de medewerker maar ondertekent, sta je bij een eventueel geschil in je recht. Helaas, zo zit de Nederlandse wet niet in elkaar. Laat je door Sollut voorlichten over de do’s en don’ts bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Wij kunnen je ook het werk geheel uit handen nemen en de documenten voor je opstellen. Als template om vaker te gebruiken of voor eenmalig gebruik in specifieke gevallen. juridisch goed in elkaar steekt? Heb je een gefundeerd functie- en salarishuis? Door te werken met een functie- en bijpassend salarishuis verschaft je jouw medewerkers duidelijkheid. Wij bestuderen de branche grondig en stellen naar aanleiding van een benchmarkonderzoek een functie- en/of salarishuis voor je op. Nooit meer gesteggel als het op salarisverhogingen aankomt en altijd duidelijkheid over de verschillende functiegroepen en functieprofielen binnen jouw onderneming. Je bespaart zeeën van tijd. ? Voor een professioneel advies ben je bij Sollut aan het juiste adres. In sommige gevallen is het onvermijdelijk om afscheid te moeten nemen van een medewerker. Sollut ondersteunt en adviseert je tijdens ontslagprocedures Aan een ontslag gaat vaak een nare periode vooraf. De objectiviteit is ver te zoeken en aan beide zijden voeren emoties de boventoon. In deze situatie is het inschakelen van de Sollut adviseur al vaak meer dan nuttig gebleken. De gemoederen bedaren en de procedure wordt via de geldende regels doorlopen. Wij zorgen ervoor dat jouw arbeidsmarktpositie niet in gevaar komt en handelen de ontslagprocedure correct voor beide partijen (en zo voordelig mogelijk voor jouw onderneming) af. .

Ontwikkelen

Jouw business is winstgevend en de medewerkers zijn goed geschoold, maar de groei stagneert.  Groeien, boeien en binden. Motivatie is het sleutelwoord bij het behouden van medewerkers. Heb je hier nooit eerder over nagedacht? Je kunt toch niet aan alles denken, dat doen wij voor je. Sollut inventariseert en stelt samen met jou een plan van aanpak op om jouw medewerkers (opnieuw) te motiveren. Wij zijn gespecialiseerd in het coachen Naast expert op het gebied van HR is de Sollut adviseur bekend met het coachen van mensen. Door haar vertrouwenswaardige uitstraling stellen jouw medewerkers zich voor haar open en kan zij hen door toepassing van de juiste technieken begeleiden in het (her)vinden van hun werkplezier. Jarenlange ervaring binnen diverse bedrijven, heeft ervoor gezorgd dat de Sollut adviseur het klappen van de kantoorzweep kent. Zij stuurt de medewerkers bij het herkennen van hun valkuilen en het verbeteren van hun minder sterke kanten. van al jouw medewerkers; leidinggevenden tot werkstudenten. Wij ontwerpen een juist functionerings- en beoordelingssysteem Een gepaste beloning wordt door de medewerker gezien als een teken van waardering. Uiteraard is een schouderklopje zo nu en dan niet overbodig, maar het krijgen van een bonus, het volgen van een opleiding en de mogelijkheid tot ontwikkeling vormen aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Onmisbaar als je goed geschoolde medewerkers aan je wilt binden. Laat ons jou voorlichten over de verschillende mogelijkheden. Wij stellen een op maat gemaakt opleidingsplan voor je op of ontwerpen een beoordelingssysteem passend bij jouw organisatie. voor jouw onderneming. Weet je dat je als werkgever verplicht bent jouw medewerkers op te leiden? Laat ons jouw opleidingsplan opstellen zodat je die goede medewerkers gemotiveerd houdt. De HR-adviseur van Sollut is expert op het gebied van persoonlijke inzetbaarheid en licht jouw medewerkers hierover graag in. De Sollut adviseur is tevens Insights Discovery® Ieder mens is uniek en heeft persoonlijke voorkeuren. Iets dat werkgevers als geen ander weten, maar in de praktijk vaak als lastig ervaren. Wat bedoelt de medewerker precies? Waarom doet de medewerker bepaalde dingen en waarom loopt de samenwerking in een team stroef?
Met behulp van een korte vragenlijst levert Insights Discovery een uitgebreid profiel aan, dat een basis vormt voor diverse ontwikkelprogramma’s. Zowel op individueel-, team- of organisatieniveau verzorgen de profielen van Insights Discovery verbazingwekkende inzichten. De ontwikkeling van een profiel via Insights Discovery is naast eenvoudig en positief, vooral verrassend verhelderend.
De Sollut adviseur is Insights Discovery® Licensed Practitioner. Zij verzorgt het hele proces en ondersteunt je tijdens dit traject waarin jouw onderneming in kracht wint door het erkennen en waarderen van de verschillen in jouw medewerkers.
Licensed Practitioner. Individueel of in teamverband kom je na een korte vragenlijst tot verbazingwekkende inzichten. De mogelijkheden om met de uitkomst aan de slag te gaan zijn enorm. Lees hier meer over dit vernieuwende en inspirerende ontwikkelprogramma.

Insights Discovery® Licensed Practitioner

Contact

Op dit moment zijn we niet aanwezig maar je kunt ons altijd een email sturen.

Niet leesbaar? Verander de tekens captcha txt